Iglesias Satélites

Hebreos 10:25

Iglesia Satélite Renton

Pastor: Jorge Isaac Ramírez
Servicio: Sábado 7:00pm
16015 116th Ave SE
Renton, WA 98058

Iglesia Satélite Burien

Pastora: Leticia Rubio
Ministro: Edén Ferrera
Servicio: Domingo 5:00pm
520 S 150th St
Burien, WA 98148

Iglesia Satélite Auburn

Hermana: Gladys Botello
Domingo 3:00pm
1302 2nd St SE
Auburn, WA 98002